บริการวิชาการ

การฝึกอบรม

หลักสูตร การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม

Download รายละเอียดหลักสูตร: /media/document/รายละเอยดหลกสตรระบายอากาศ.pdf

************************************************************************************************************************************************

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ : ohswa.aom@gmail.com หรือโทร 087-7145030

Download ใบสมัคร:/media/document/รายละเอยดหลกสตรระบายอากาศ.pdf

************************************************************************************************************************************************

เอกสารประกอบการสัมมนา 

1.  https://drive.google.com/open?id=0B__CI4hATKGSVjVBV3pkRWdaUF9MbUZTVGVsX2d2OC10RTRZ

2. https://drive.google.com/open?id=0B__CI4hATKGSaVM0MldEOE5hMjA

************************************************************************************************************************************************

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "จป. วิชาชีพ Thailand 4.0"

ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดดูรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา  https://drive.google.com/file/d/0B__CI4hATKGSOGtXLWc0cng2ZEE/view?usp=sharing

************************************************************************************************************************************************

 

*****สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง หลังจากจบหลักสูตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ : ohswa.aom@gmail.com

หรือโทร 087-7145030

************************************************************************************************************************************************