ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน และการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

21/02/20

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน  เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน และการเก็บร ...

อบรมหลักสูตร UPDATE กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม

12/02/20

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน  เข้าร่วมอบรมหลักสูตร UPDATE กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม ในวันที่ 28 กุมภาพ ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดทำ OSHA Respiratory Protection Program

13/01/20

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ร่วมกับ สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และสำนักงานอาชีวอนาม ...

ภาพบรรยากาศงานอบรม

30/08/19

โครงการสอป.อาสา ครั้งที่ 1 โดยการสนับสนุนของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำก ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

30/08/19

เปิดโอกาสพิเศษสำหรับจป.วิชาชีพ และนักสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในโรงงานในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยองเท ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Health Risk Assessment (HRA)

01/07/19

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร Health Risk Assessment (HRA) ระหว่างวันที่ 24-25 ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การวางแผนและตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม: (ความร้อน แสง และเสียง)

01/07/19

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร การวางแผนและตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม: (ความร้อน แสง และเส ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ที่อับอากาศ: การจัดการด้านสุขภาพและการระบายอากาศ (Confined space: Health Management and Ventilation)

25/06/19

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร ที่อับอากาศ: การจัดการด้านสุขภาพและการระบายอากาศ (Confined ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร PSM External Auditors

21/03/19

  สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ร่วมกับ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ ...