ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Thailand Conference of Occupational Health and Safety (TCOH 2019)

25/06/19

รวมพลัง สร้างสรรค์สิ่งที่ดี ในกฎหมายลูก                       ว่าไปแล้วงานนี้เป็นการรวมพลังอย่างแท้จริง ...

ประกาศผลการพิจารณาบทความ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ปีที่ 27 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

09/05/19

OHSWA001 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของเจ ...

ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

18/04/19

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของส.อ.ป. ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ...

ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

26/03/19

  สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ครั้งที่ 2 ...