ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน และการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

21/02/20

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน 

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน และการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

ในวันที่ 13 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม 2702 อาคาร 2 ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
**ค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกท่านละ 1,500 บาท บุคคลทั่วไปท่านละ 2,000 บาท

ลิ้งลงทะเบียนออนไลน์ >>https://forms.gle/18q9axGLZLoLSPkQ7

< กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม