อบรมหลักสูตร UPDATE กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม

12/02/20

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน 

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร UPDATE กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม 2702 อาคาร 2 ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
**ค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกท่านละ 1,500 บาท บุคคลทั่วไปท่านละ 2,000 บาท

ลิ้งลงทะเบียนออนไลน์ >> https://forms.gle/9L5YWUf6oXmdYmkr6

< กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม