ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดทำ OSHA Respiratory Protection Program

13/01/20

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)

ร่วมกับ สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญ จป.วิชาชีพ/นักสาธารณสุข/วิศวกรโรงงาน/นักอนามัยสิ่งแวดล้อม/แพทย์อาชีวเวชศาสตร์/พยาบาลอาชีวอนามัย

และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร

 

"การจัดทำ OSHA Respiratory Protection Program"

 

การอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ และการทำ Workshop ในสถานการณ์จำลองที่กำหนด

Ø ถ้าเลือกหน้ากากให้ลูกจ้างใช้โดยไม่เคยคำนวณค่า Assigned Protection Factors
Ø ถ้าไม่เคยสอนให้ลูกจ้างทำการทดสอบความแนบสนิทก่อนเข้าทำงาน (Fit testing procedures)
Ø ถ้าสอนให้ลูกจ้างทำการตรวจสอบความกระชับ (Seal check procedures) ไม่เป็น
Ø ถ้าลูกจ้างทำความสะอาด หรือบำรุงรักษาหน้ากากไม่เป็น (Respiratory cleaning procedures)
Ø และถ้าคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรู้จัก OSHA respirator medical evaluation questionnaire
 

ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด สำนักงานพระรามเก้า

ค่าลงทะเบียนสำหรับ สมาชิกส.อ.ป. ท่านละ 1,500 บาท

บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,000 บาท  (ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว)

 

ลิ้งลงทะเบียนออนไลน์ >> https://forms.gle/Z6CwfyTY2dSQ9SgAA

 

< กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม